W trakcie procesu analitycznego zdefiniujemy kluczowe czynniki sukcesu umożliwiające lepsze
wykorzystanie kanału internetowego.

Audyt jest przeprowadzany przez specjalistów z zakresu badań użyteczności witryn internetowych i obejmuje wersję standardową i mobilną sklepu.

Audyt jest procesem oceny witryny z punktu widzenia Klienta, w celu wskazania potencjalnych błędów komunikacyjnych i użytecznościowych. Jego efektem są propozycje zmian w wyglądzie poszczególnych elementów sklepu.

Badanie wykonane jest na podstawie tzw. heurystyk, czyli wytycznych i konwencji ustalonych jako standardowe dla danego systemu.